Nauka języka obcego jest postrzegana we współczesnym świecie jako element niezbędny dla rozwoju osobistego i zawodowego. Znajomość, choćby jednego języka, daje nam szansę ma zawieranie nowych kontaktów oraz umożliwia pozyskanie informacji z różnych źródeł, co często przekłada się na postępy osiągane w wymiarze naukowym. Ponadto, język obcy może być doskonałym źródłem rozrywki – oferuje możliwość oglądania filmów i seriali, czytania literatury w oryginale, rozumienia tekstów ulubionych piosenek oraz zagłębienia się w kulturę innych krajów. Co więcej, w przeciwieństwie do innych umiejętności, opanowanie języka obcego jest możliwe dla każdego. Pod warunkiem, że wykaże się odpowiednią dawką motywacji, systematycznością oraz pracowitością.

Możemy wyróżnić dwa typy uczących się języka obcego. Pierwszą grupę stanowią osoby, których pobudki mają charakter czysto użytkowy. Posługują się one językiem w celach prywatnych lub zawodowych (np. nauka w szkole, poszukiwania nowej pracy lub wykorzystanie języka na konkretnym stanowisku). Natomiast w przypadku drugiej grupy, język obcy jest pasją, której poświęcają swój wolny czas. Są to ludzie, dla których nauka języka obcego stanowi styl życia i jest jego nieodłączną częścią. Chętnie podejmują się nowych wyzwań w tym zakresie.

Oferta Lusitanii skierowana jest do każdej z wyżej wymienionych grup. Pozwala zdobyć lub rozwinąć własne kompetencje językowe, jak również wspomóc osoby, które zagubiły się w trakcie nauki. Prowadzone zajęcia rozbudzają pasję i pomagają dostrzec radość płynącą z samego procesu nabywania nowych umiejętności oraz osiąganych sukcesów. Pomagają dostrzec, że nauka każdego języka obcego jest niekończącą się podróżą. Dołącz do społeczności posługującej się językami obcymi oraz pokochaj je na zawsze. Zapisz się na wybrany przez siebie kurs językowy lub stwórz własny z moją pomocą.