Znajomość języków obcych jest niezwykle pożądaną umiejętnością we współczesnym świecie. Szczególnego znaczenia nabiera ona w kontekście globalizacji, możliwości podróżowania po całym świecie, nauki na zagranicznych uniwersytetach lub też pracy w miejscu, które sobie wymarzymy.

Język pełni dwojaką funkcję. Po pierwsze, jest praktycznym narzędziem komunikacji, które ułatwia nam nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z osobami pochodzącymi z innych państw. Po drugie, może być odzwierciedleniem naszej pasji i zainteresowania odmienną kulturą. Posiada wtedy przede wszystkim funkcję związaną z odpoczynkiem i czasem wolnym.

W zależności od tego w jaki sposób postrzegamy język obcy, także motywacje do nauki bywają różne, począwszy od osobistych zainteresowań i pasji, aż po względy typowo praktyczne np. wykorzystanie języka w kontekście zawodowym. Jednak niezależnie od przekonań, gorąco zachęcam do zanurzenia się w świat języków obcych. Jest on fascynujący i może dawać wiele satysfakcji, jeżeli tylko pozwolisz mu się oczarować. Wystarczy zrobić pierwszy krok.