O sukcesie w nauce języka obcego decydują nie tylko nasze umiejętności związane z językiem, ani ilość godzin, którą spędzamy na nauce lub praktycznym stosowaniu języka. Duże znaczenia odgrywa zaangażowanie oraz motywacja. Nie zawsze będzie się ona utrzymywać na takim samym poziomie, ale musi być wystarczająco silna, abyś nie zawrócił z drogi do osiągnięcia celu, który sobie wyznaczyłeś. Wpływ na wzrost motywacji mogą mieć drobne sukcesy, które pojawiają się po drodze. Sprawiają, że chęć nauki wzrasta i utrzymuje się przez pewien czas. Za to wszelkie niepowodzenia mogą deprymować oraz hamować proces opanowywania i rozwoju nowej umiejętności.

Motywacja do rozwoju i nabywania nowych kompetencji może mieć dwa oblicza. Wyróżniamy motywację wewnętrzną, która wypływa z naszych przekonań oraz motywację zewnętrzną, która zależna jest od czynników zewnętrznych mających wpływ na nasze zachowanie i podejmowane działania. Tak jak w każdej innej sferze życia, także w nauce języków obcych rozróżniamy dwa źródła motywacji.

Motywacja zewnętrzna

Motywacja zewnętrzna opiera się na bodźcach zewnętrznych, znajdujących się poza sferą odczuć osobistych. Objawia się w postaci celów i zadań, które musimy spełnić, aby osiągnąć jakąś wymierną korzyść lub uniknąć przykrych konsekwencji naszego działania. Mamy z nią do czynienia w następujących przypadkach:

Praca. Jeżeli celem nauki języka obcego lub zdobywania każdej innej umiejętności jest chęć zdobycia pracy i polepszenia sytuacji finansowej. Zwłaszcza w przypadku, gdy nabycie nowych umiejętności jest równoznaczne z profitami.

Nauka. Wyjazd na stypendium zagraniczne, pokierowane inną przesłanką niż tylko samorozwój. Kiedy chcemy uzyskać wymierne efekty np. uzyskanie lepszych wyników na uczelni lub zyskanie lepszej pracy w przyszłości.

Szkoła. Z motywacją zewnętrzną mamy do czynienia, gdy zależy nam na osiągnięciu dobrych wyników na egzaminie. Wtedy do pracy motywuje nas pochwała ze strony nauczyciela lub rodziców.

Rozwój umiejętności nakierowany na korzyści finansowe. Możemy podejmować działania, które niekoniecznie nam odpowiadają, ale sprawiają, że zarobimy więcej. Może to dotyczyć kursów oraz szkoleń wymaganych przez pracodawcę, a które nie są dla nas interesujące. Podobnie ma się sprawa ze zdobyciem certyfikatu językowego, który jest nam potrzebny jedynie do realizacji celów zawodowych. Nigdy nie podjęlibyśmy się przygotowań do egzaminu z własnej woli.

Uznanie ze strony innych. Może się ono wiązać z konkretną korzyścią, ale również wynikać z chęci pokazania swojej wyższości nad innymi ludźmi. W przypadku kontaktu z rodzimym użytkownikiem języka, pojawia się czasami pokusa udowodnienia, że posługujemy się językiem równie dobrze, a także jesteśmy w stanie wskazać błędy przez niego popełniane. Co podbudowuje ego niektórych osób.

Motywacja wewnętrzna

Motywacja wewnętrzna z kolei opiera się na naszych wewnętrznych przekonaniach i celach, które wypływają z naszego stylu życia i zainteresowań. Możemy spotkać ja w następujących przypadkach:

Zainteresowanie kulturą kraju. Realizacja pasji językowej może się również opierać na elementach kultury. Na początku może się pojawiać jedynie słownictwo opisujące dane zjawiska, ale z czasem przychodzi często chęć na naukę języka. Zyskujemy wtedy dostęp do szerszej gamy materiałów.

Poznanie ciekawych ludzi. W trakcie wyjazdów wakacyjnych zdarza nam się poznawać nowych, ciekawych ludzi. Może nas to motywować do nauki, ale jest przy tym oparte na naszych własnych chęciach.

Rozumienie tekstów piosenek. Dla wielu osób najważniejsza jest muzyka, ale zdarzają się też takie, które zwracają uwagę na tekst. Ucząc się języka obcego są w stanie go zrozumieć, a niekiedy przekonać się, że wcale nie jest dobry.

Czytanie w oryginale. Przydaje się, gdy lubisz spędzać czas czytając. Jednak, dzieła twojego ulubionego autora nie są dostępne w tłumaczeniu. Wtedy twoja motywacja opiera się na chęci uzyskania takiej możliwości i cieszenia się lekturą.

Samorozwój. Nauka języka obcego może być wyrazem Twoich zainteresowań i nabywaniem umiejętności w oparciu o własne potrzeby, bez jakiegokolwiek przymusu. Przykładem może być tu przystąpienie do egzaminu lub uzyskanie certyfikatu, aby sprawdzić własny poziom znajomości języka. A późniejsze praktyczne wykorzystanie jest tylko dodatkiem.

Praca. Jeżeli rozwijasz się zawodowo, ponieważ lubisz wykonywać swoją pracę, to tym, co Cię napędza jest motywacja wewnętrzna. Realizujesz swoje obowiązki dla czystej przyjemności.

 

Decyzja o podjęciu nauki języka obcego może opierać się na jednym rodzaju motywacji, jak również w przypadku wielu uczących się łączyć w sobie dwa elementy. Dużo trwalsza jest motywacja wewnętrzna, gdyż opiera się na naszych chęciach i wewnętrznych przekonaniach.

 

Napiszcie w komentarzu, co Was motywuje do nauki języka obcego?

Jak walczycie z trudnościami, które napotykacie w trakcie nauki?