Język portugalski oraz hiszpański należą do tej samej rodziny językowej tzn. języków romańskich. W związku z tym wykazują wiele podobieństw w aspekcie gramatycznym i leksykalnym. Należy jednak pamiętać o tym, iż będą się zdarzać wyjątki od tej reguły. Trzeba mieć oczy szeroko otwarte i zwracać uwagę na wszystkie takie przypadki.

W dzisiejszym wpisie zostaną omówione podobieństwa oraz różnice występujące w tzw. zdaniach czasowych. Jednak, będą one dotyczyć wyłącznie analizy wypowiedzi zawierających w sobie spójnik cuando (esp) / quanto (pt).

 

 

Na początek chciałaby Wam zaprezentować, na przykładach, porównanie struktury poszczególnych zdań. W przypadku teraźniejszości oraz przeszłości będziemy mieć do czynienia z trybem oznajmującym [modo indicativo]. W odniesieniu do przyszłości pojawi nam się również tryb łączący [modo subjuntivo/modo conjuntivo]. Kolorem czerwonym zostały zaznaczone różnice, dotyczące stosowania czasów, występujące pomiędzy językiem hiszpańskim i portugalskim.

Różnicę w konstruowaniu zdań czasowych możemy zauważyć w przypadku wypowiedzi odnoszących się do czasu przyszłego. W języku hiszpańskim będziemy stosować czas teraźniejszy w trybie łączącym [presente de subjuntivo], natomiast w języku portugalskim czas przyszły w trybie łączącym [futuro do conjuntivo]. Chociaż w obu przypadkach mamy do czynienia z tym samym trybem, to jedynie w portugalskim zachowała się w użyciu forma czasu przyszłego. W zdaniu głównym mamy do wyboru czas przyszły, tryb rozkazujący lub czas przyszły dokonany.